Friday, 29 November 2013

firs step for diorama

Hi all!

Just a quick update, because I'm happy :D I've got today the MIG productions' modern street light. I had to glue it fast and take a photo, just to show you, I'm planing a nice diorama!

Csak egy gyors beköszönés, mert jól érzem magam :D Megkaptam ma a Mig production modern utcai lámpa szettjét. Össze is kellett ragasztanom hogy csináljak egy gyors fotót, csak hogy megmutassam, diorámát tervezek!Tuesday, 26 November 2013

She is ready in 90%

Today was for smale details. I'd say she is ready at 90% only couple of big things missing, the white was from the gun' muntlet, and the engine deck or the back. After that only just syncronize the colors, and can follow the figure painting.

Ma a részleteké volt a szerep. Azt kell mondjam 90% ban készen van a kicsike. Csak egy pár nagyobb falat van hátra a löveg köpeny meszelése, a motortér illetve a háta. Azután már csak össze kell hangolni a színeket és jöhet a figura festés.


Still working on mud, the skirts, and turret top got the final thone of muds and the back also started. However the engine deck, and the border of the turret top need more attention.

Továbbra is a sár kialakításán dolgozom, a toronytető, illetve a kötények megkapták a végső tónusokat. Azonban a motorháztető és a toronytető határai, még további figyelmet igényelnek.


Monday, 25 November 2013

Start to work on mud and dirt

Hello Everyone!

In the last few weeks I didn't have enough time to create a real silence around me, and start to work with mud. I think for create a good looking mud imitation, need a lot of freetime and peace around you, of course good tools requred as well :D So as you can see i started the front armor as good as i can, and tried to make similar effects as the original. The loads of leaves are misssing that will be the last method, but I think I could catch the feeling at least of the original vehicle. At the moment just the wheels and front armor get the mud colors, the skirts will change soon.

Üdv Mindenkinek!

Az elmúlt pár hétben nem volt elég időm, hogy megfelelő "csendet" teremtsek magam körül és el tudjam kezdeni a sarazást. Úgy gondolom, hogy a megfelelő sarazás imitálásához, megalkotásához, rengeteg szabadidőre és csendre van szükség, és persze jó szerszámokra :D Ahogy láthatod nekiláttam a frontpáncélnak olyan jól utánozni az eredetit amennyire tudásom engedi. Természetesen a levelek még hiányoznak ez majd az utolsó szakasz lesz, de úgy gondolom sikerült elkapni a fílingjét az eredeti járműnek. Jelenleg csak a front páncél és a kerekek kapták meg a sár színt a kötények még változni fognak, hamarosan.


Tuesday, 12 November 2013

Hi Everyone!

I've got a photo today from my friend Gyula Seres, whos is also working on a superb T-72. And this photo is so great, so so great that I have to share it! And say again Thanks to Gyula for his kindness!
I started to study the picture and I see now, that couple of thing are wrong made on my one. The turret side gun cleaner tube is missing, the front light are reversed. And look at the cupola, I knew I had right :D

Hello Mindenki!

Ma kaptam egy fotót Seres Gyula barátomtól, aki szintén egy gyönyörű T-72 est készít. Ez a fotó annyira de annyira szuper, hogy azonnal meg kell osztanom! És még egyszer meg kell köszönjem Gyula a kedvességedet!
El is kezdtem tanulmányozni a fotót, és kiderült egy két dolgot változtatnom kell. A torony oldalán nincsen a lövegtisztító rudak tartó doboza, a lámpák a frontpáncélon fordítva vannak, és nézzük csak kinek lett igaza!? A parancsnoki kupola... :D


Saturday, 9 November 2013

Hello again!

Here I am wit new updates. In the last couple of days I was working on the turret. Specially on white was. I started to add some winter streaking. I'm not satisfied 100% with the result, but I didn't finish yet! Two more colors are coming in to streaking, but that will be only few lines. After just repair the fadded chipping or damaged areas, and the turret will be ready to mud on roof. After that, the turret will be ready to her commander! But now, here are the photos.

Hello ismét!

Újra itt vagyok újdonságokkal. Az elmúlt pár napban a tornyon dolgoztam, különös képpen a meszelésen. Elkezdtem hozzáadni a téli megfolyásokat, latyak lefolyások nyomait. Nem vagyok 100% ban elégedett az eredménnyel, de még nem fejeztem be! Két másik szín még hozzá lesz adva, de azok már csak apró vonalak lesznek. Ezután már csak ki kell javítanom a megsérült lepattogzódásokat, és kész is leszek a sarazáshoz. utána pedig készen leszünk a parancsnokhoz. De most jöjjenek a fotók.


Wednesday, 6 November 2013


 Hi Everyone!

Here is a smale update. I started to do the white wash on my beast. That is just the first step, but i see the whole piece in my mind :D


Monday, 4 November 2013

Just a quick update about starting dry mud. That is only a base, loads of colors are coming on top!